Mazowieckie domy opieki

Opieka nad osobami starszymi

W naszym kraju kwestia opieki nad osobami starszymi jest wciąż problematyczna i budzi wiele kontrowersji. Problem ma głębokie podłoże kulturowe, co sprawia, że sprawa jest jeszcze trudniejsza. W Polsce nie ma tak oczywistego przyzwolenia na oddawanie starszych osób do domów opieki jak na przykład w krajach zachodu.

Mazowieckie domy opieki

Opieka nad osobami starszymi

Województwo mazowieckie posiada dużą ofertę domów opieki nad osobami starszymi. Ośrodków zajmujących się opieką nad osobami starszymi oprócz województwa mazowieckiego jest jeszcze wiele w całej Polsce. Problem jaki stwarza dom opieki nad osobami starszymi ma charakter mentalny. W naszej kulturze przyjęło się, że opiekę nad zniedołężniałymi starszymi osobami sprawuje rodzina.

Jest to uważane niemalże za obowiązek. Dom opieki mazowieckie jest często traktowany jako po prostu pozbycie się starszej osoby. Sprawa nie jest jednak tak prosta. Warto pamiętać, że domy opieki w województwie mazowieckim, a także na terenie całej Polski posiadają często bardzo wysoki standard mieszkalny i opiekę medyczną, której nie jest w stanie zapewnić rodzina starszej osoby.

Typowy dom opieki – sytuacja na województwo mazowieckie

Domy opieki są specjalnie przystosowane do opieki nad starszymi osobami. Posiadają wykwalifikowany personel pielęgniarski, nad osobami starszymi czuwają również specjalnie przygotowane do tego celu osoby, które odpowiedzialne są również za organizację czasu wolnego pensjonariuszom. Niewiele rodzin jest sobie w stanie pozwolić na zapewnienie swoim bliskim takiego standardu.

W przypadku, kiedy opiekę nad osobą starszą przejmuje rodzina pojawia się szereg problemów, z którymi ciężko jest sobie poradzić. Po pierwsze członkowie rodziny nie są odpowiednio przeszkoleni w kierunku pielęgniarskim, nie są więc w stanie zapewnić starszym osobom opieki na takim poziomie jak personel domu opieki. Często nie do końca wiedzą jak się z taką osobą obchodzić. Członkowie rodziny nie są również w stanie opiekować się starszą osobą przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, a jeżeli to robią, odbywa się to kosztem ich prywatnego życia, co bardzo negatywnie odbija się na psychice tych osób i ma wpływ na relację z podopiecznymi.

Bezpieczeństwo osób starszych

Członkowie rodziny starszych osób często nie są im w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa, ponieważ nie są w stanie przebywać ze starszą osobą cały czas. W dzisiejszych czasach większość osób pracuje, co tworzy kolejne problemy. Starsze osoby czasem nie do końca świadome są konsekwencji swoich czynów, co czyni je niebezpiecznymi dla nich samych a także dla otoczenia.

Domy opieki rozwiązują te problemy. Nad osobami starszymi sprawowana jest całodobowa opieka. Zajmuje się nią specjalnie do tego celu przygotowany personel, który jest zatrudniany przez dom opieki na etat. W placówkach tych nie ma sytuacji, w której starsza osoba przebywałaby przez długi czas sama. Jest to również bardzo ważne dla stanu psychicznego tych osób.

Dodatkowym atutem domów opieki jest stały kontakt starszych osób z innymi pensjonariuszami, Dobre domy opieki zapewniają swoim podopiecznym rozmaite zajęcia, które pozwalają im zorganizować sobie dzień. W domach opieki stale pełni dyżur personel pielęgniarski, jest również stały dostęp do opieki lekarskiej, co zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z usług tego typu placówek. Dobre zakłady opieki posiadają wysoki komfort mieszkalny, o co często trudno w sytuacji mieszkania z rodziną.